1927 › تاسیس
1927 - 1942

دوره احداث

در شهر Beypazar شروع به تجارت پارچه موهر کردیم.

1942 - 1963

دوره سازندگی

با نام "Bombarşe Balaban" سال های زیادی به تجارت خشکبار و لوازم خانگی در Polatlı پرداختیم.

1963

دوره توسعه

شروع فعالیت در آنکارا و همزمان با آن تاسیس سه فروشگاه بزرگ لوازم خانگی در آنجا که در آن زمان باعث مدرن شدن خانه های مردم شدیم.

1980

دوره گذار

کنار گذاشتن بازار لوازم خانگی و ورود به صنعت تمیز کننده ها که به یکی از سازمان های پیشرو و نوآور در آن تبدیل شدیم.

2000 - 2017

دوره پیشرفت

در مرکز آنتالیا بصورت یک شرکت کاملا سازمان یافته در آمده و شروع به فعالیت و خدمت رسانی به تمامی نقاط ترکیه کردیم.

هم اکنون
TOP