ÇEVRE BİLİNCİ

Toplumsal sorumluluk, çevreye duyarlılık, bilinçli, kaliteli ve temiz sanayi anlayışını kendisine görev edinen IBC Topluluğu;

Tüm faaliyetlerinde çevresel yükümlülüklere uymayı,
Çalışanlarının çevresel sorumluluk ve bilinç içinde çalışmasını,
Çevresel standartlarını sürekli olarak geliştirmeyi,
Çevre taahhüdünü karşılamadaki ilerleyişini sürekli izleyerek hızlandırmayı,
Endüstriyel toplumda çevre performansının iyileştirilmesi için deneyimlerini paylaşarak global ve lokal çevre sorunlarına ortak çözüm arayışına girmeyi,
Çevre, sağlık ve güvenlik beklentilerine ve toplum ihtiyaçlarına duyarlı kalarak ülkesinde sektörünün lider bir Topluluğu olmayı

başlıca misyonu olarak belirlemiştir.

IBC Grup için belirlenmiş olan Çevre Politikası; "Sürdürülebilir Gelişme ve Çevre Koruma" olgularından yola çıkarak bütün grup şirketlerindeki tüm süreçlerde;

Uluslararası Kurumlar ve TBMM tarafından onaylanmış uluslararası yasal düzenlemelere, çevre ile ilgili kanun/mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
IBC Grup şirketlerindeki tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,
İlgili tüm taraflar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,
Resmi ve özel kuruluşların çevre faaliyetlerini desteklemeyi ve çevresel etkinliklere katılmayı

hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.

ÜST