YÖNETİM YAKLAŞIMI

Kurumsallık Üstünlük Aktif Katılımcılık Stratejik Yaklaşım

Kurumsallık
Öz değerlerimiz tevazu, insana saygı, halka yakınlık, sosyal sorumluluk bilinciyle kurumsal yönetim anlayışımızı gerçekleştirmek

Üstünlük
Marka, patent, teknoloji, tasarım, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler yaratmak

Aktif Katılımcılık
Karar süreçlerinde ortak çalışma sonucu fikir üretimini teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak

Stratejik Yaklaşım
Bugünkü işlerimizi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceğimizi planlamak

ÜST