İş Etiği Kuralları


Müşterilerimiz her şeyden üstündür.

Müşterilerimiz her şeyden üstündür.
Müşterilerimizin, beklentilerine kalite ve düzenlilikle cevap verebilmek önceliğimizdir. Ürünlerimizin arkasında durarak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.

Her daim yapabileceğimizin “en iyi” sini yapmak, ilkemizdir.
Kalitede, hizmette, bayi ilişkilerimizde, en iyi olmak ve kurumsal imajımızı korumak ana hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak üzere, piyasada lider olmak temel ilkemizdir.

Çalışanlarımız, bizim en önemli unsurumuzdur.
Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. En iyi personeli ve yetişkin insan gücünü istihdam etmek, insanımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın mevcut olduğu bir çalışma ortamı yaratmak, amacımızdır.

Daha iyi ve daha kaliteli olmak için kaynak yaratırız.
Hizmetin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; çalışanlarımızın kalitesini arttırmak ve bu doğrultuda kendi kalitemizi ve profesyonelliğimizi arttırmak ve korumak, ana ilkelerimizdendir.

Ahlak ve dürüstlük çalışmamızın ana prensipleridir.
Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima uymak ilkemizdir. Türkiye ve dünya için, çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.

Türkiye’nin Her Yerinden:

✆ 0850 777 0 500 | ✆ 0850 207 97 01